Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR :
Scideus İlaç ve Medikal San. ve Tic.Ltd.Şti – ( Bu sözleşmede kısaca Otonot olarak anılacaktır.)


Adres :Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6c N0:6C / 11 Çankaya/ANKARA
Telefon : +90 312 911 15 19 – 105
GSM : +90 552 304 22 15
E-mail : info@scideusgenetics.com


MADDE 2 – TANIMLAR
Site : http://www.scideusgenetics.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ifade eder.
Alıcı : Site’de sunulan hizmetinden, belirlenen fiyatın ödenmesi sonrasında yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.
Doğrudan Tüketici Genetik Testi Hizmeti: Scideus'un faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan hizmetini ifade eder.


MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, “Alıcıların”, “Site”’ye giriş yaparak, kendi oluşturacakları hesap üzerinden “Doğrudan Tüketici Genetik Testi” hizmeti almak istemelerine ilişkin olarak 7 adet ayrı genetik test paketi belirlenmiştir.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ
Scideus tarafından sunulan doğrudan tüketici genetik testi hizmetine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Alıcı, Scideus 'a ait, siteye giriş yaparak, alıcı hesabın oluşturulur. Sitede belirlenen 7 adet genetik test paketlerinden hangisinden yararlanılacağını karar verip ücreti ödemesi yapıldıktan sonra Türkiye sınırları dahilinde, alıcının belirleyeceği ve bilgilerini yine site üzerindeki hesabından vereceği adrese numune temini için kargo gönderilecektir. Kargo 2 gün içinde alıcı tarafından belirlenecek adrese ulaştırılacaktır. Web sitesinde üyelik işlemleri sekmesinden kargo hazır seçildikten sonra kargo 2 gün içinde alıcı tarafından teslim alınacaktır. Satın alınan bu hizmet, Scideus’un çözüm ortaklarına testin yapılması için gönderilecektir. 42 iş günü içinde test sonuçları web sitesi üzerinden kişini kayıt olduğu ve oluşturduğu hesapta yayınlanacaktır. Yalnızca alıcı tarafından oluşturulan hesap üzerinden testin sonuçları ve veriler görülebilmektedir. Alıcı web sitesinde hesap oluşturduktan sonra kişisel verilerinin korunması hakkında kanun uyarınca, hassas verilerini, verilen hizmetin yürütülmesine ilişkin paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğini onay ve kabul eder.


MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1 Scideus , kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in, “Alıcı”’ya , “Çözüm Ortakları” aracılığından test hizmetini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.3 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
5.4 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Scideus tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
5.5 Alıcı, bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra Scideus, hizmet konusu testin yapılabilmesi için tarafına gönderilen numuneyi 5 iş günü içinde vererek, kargo hazır onayı vermesi gerekmektedir aksi halde Scideus hizmetin gecikmesi ve hiç verilememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.


MADDE 6- CAYMA HAKKI
Alıcı, doğrudan tüketici genetik testi hizmeti başlayacağı tarihten itibaren 48 (kırksekiz) saat içinde kargo ile gönderilen numune kutusunu ve kitini kullanmamak şartı ile cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını info@scideusgenetics.com elektronik posta adresine yapabilir.
Alıcı, hizmetin ifasından sonra, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, burada bahsi geçen cayma hakkını kullanamayacaktır. İşbu sözleşme, Yönetmeliğin 15. Maddesinin h bendinde yer alan “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.


MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER
Scideus hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.


MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME
8.1 Hizmetin kampanya fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.
8.2 Ödemeler, site üzerinden, Scideus'un sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla ya da scideus sitesinde belirtilen hesap numaraları üzerinden havale,eft ile gerçekleştirilecektir.


MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.